Naturplaner

Jeg udarbejder naturplaner for både store og små naturområder med anbefalinger til genopretning, fremtidig forvaltning og monitering.

En naturplan er en konkret plan for, hvordan vilkår for natur og biodiversitet optimeres. Der tages udgangspunkt i eksisterende biologiske, geologiske, hydrologiske og miljømæssige forhold. Ud fra dette vurderes behov for ændringer af eksisterende forhold og hvordan naturværdierne forbedres og opretholdes på lang sigt. Det kan f.eks. være at udsætte store græssere, lave skovlysninger, hæve vandstanden eller fjerne næringsrige jordlag. Jeg laver en tidsplan for de enkelte tiltag afpasset efter kundens behov.

Naturplaner kan laves for store eksisterende naturområder, nye potentielle naturområder og for enkelte landbrugsejendomme. Jeg har erfaring med udarbejdelse af alle de nævnte former for naturplaner, oftest i tæt dialog med lodsejere, myndigheder og entreprenører.

Naturen er dynamisk og responderer ikke altid på forvaltningstiltag som forventet. Derfor er det en fordel at følge udviklingen de første år efter man har ændret på naturforholdene for at sikre, at ændringerne ikke har en negativ effekt. Jeg kan tilrettelægge et moniteringsprogram der følger udviklingen uden at det kræver uforholdsmæssigt mange ressourcer.

Kontakt
Linn
Gormsvej 30
4000 Roskilde
+45 26 23 66 91
Louise Imer Nabe-Nielsen