Ydelser

Naturregistrering

Naturkortlægning, forundersøgelser, overvågning af arter og naturtyper, registrering af beskyttede naturtyper (§3), NOVANA, vegetationsanalyser og effektmåling.

Naturforvaltning

Rådgivning inden for naturgenopretning, brug af græsning til naturforvaltning, tilskudsordninger, love og regler for dansk natur.

Naturplaner

Udarbejdelse af naturplaner for store og små naturområder med anbefalinger til genopretning, bevaring, fremtidig forvaltning og monitering.

Konsekvensvurderinger

Vurdering af projekters mulige påvirkning på beskyttet og/eller værdifuld natur.

Bynatur og haver

Rådgivning om hvordan man får mere natur og biodiversitet ind i byerne og haverne. Intet areal er for småt til at give naturglæde i dagligdagen.

Formidling

Jeg formidler min naturglæde og biologfaglige viden til store og små. Det kan være i form af guidede ture til naturområder, som gæstelærer på skoler, gymnasier og universiteter.

Kontakt
Linn
Gormsvej 30
4000 Roskilde
+45 26 23 66 91
Louise Imer Nabe-Nielsen