Naturforvaltning

Jeg yder rådgivning inden for naturgenopretning, brug af græsning til naturforvaltning, tilskudsordninger, love og regler for dansk natur.

Jeg har de sidste 18 år beskæftiget mig med dansk naturforvaltning og har et indgående kendskab til alt fra projektering, finansiering og implementering af naturforvaltningsprojekter. Der er mange love og regler for forvaltning af dansk natur, som jeg kan hjælpe med at få overblik over.

De fleste projekter starter med at skabe et overblik over eksisterende naturværdier, geologiske og hydrologiske forhold i området. Det gør jeg ved screening af eksisterende data som evt. suppleres med feltregistreringer. Med udgangspunkt i de eksisterende forhold vurderer jeg forvaltningsbehov og eventuel naturgenopretning.

Hvis ikke naturområder løbende bliver udsat for forstyrrelser der skaber dynamik og lysåbne forhold vil naturen blive monoton og artsfattig. De vigtigste virkemidler i forbindelse med naturforvaltning er derfor ekstensiv græsning, kontrolleret afbrænding, veteranisering af træer og naturlig hydrologi. Jeg kan rådgive om, hvilke behov der er for tiltag i et konkret naturområde.

Kontakt
Linn
Gormsvej 30
4000 Roskilde
+45 26 23 66 91
Louise Imer Nabe-Nielsen