Grønland

Jeg har gennem flere somre foretaget vegetationsundersøgelser i Grønland til forskningsprojektet ”Climate effects in terrestrial arctic ecosystems – plant monitoring programme” for Aarhus Universitet. Formålet med overvågningsprogrammet er at undersøge 1) ændringer i planterarters udbredelse i forhold til højde over havets overflade, og mikromiljø i fohold til en øst-vest gradient fra havet til de mere tørre områder ved indlandsisen, 2) variationer i de dominerende plantegruppers dækningsgrad langs den samme øst-vest gradient, 3) at udarbejde en baseline for monitering af ændringer i plantesamfundenes sammensætning over lang tid som følge af klimaforandringer.

 

Young Sund

Kontakt
Linn
Gormsvej 30
4000 Roskilde
+45 26 23 66 91
Louise Imer Nabe-Nielsen