Naturlig dynamik

Natur, der udsættes en tilpas mængde forstyrrelser, har flere forskellige levesteder end natur der næsten ikke udsættes for forstyrrelser. Naturlige forstyrrelser kan f.eks. være erosion, tråd, græsning, brand og oversvømmelser. Især pionerarter og lyskrævende arter trives bedst i forstyrrede områder, og hvis der samtidig bibeholdes pletter med uforstyrret natur giver dette mulighed for en større diversitet.

I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge har jeg undersøgt effekten af blotlagt sandjord som følge af tråd fra græssende dyr på floraen i et område på 90 ha. Hypotesen er, at den blotlagte sandjord skaber levesteder for sjældne enårige arter som vår-ærenpris.

Kontakt
Linn
Gormsvej 30
4000 Roskilde
+45 26 23 66 91
Louise Imer Nabe-Nielsen