Beskyttede naturtyper

Registrering af beskyttede naturtyper (naturbeskyttelsesloven §3) for Holstebro Kommune.

Arbejdet bestod i en udvidet feltregistrering af i alt 125 naturområder, beskrivelser af hvert område, digitalisering i GIS og efterfølgende indtastning af data i Miljøportalen. Naturområderne lå i alle dele af kommunen og indeholdt en bred vifte af naturtyper som rigkær, fattigkær, eng, hede og overdrev.

Kontakt
Linn
Gormsvej 30
4000 Roskilde
+45 26 23 66 91
Louise Imer Nabe-Nielsen