Naturrådgivning og formidling

Hvad jeg står for

Kvalitet

Jeg går aldrig på kompromis med fagligheden når en opgave skal løses.

Fokus

Hvis der er en opgave der skal løses, så bliver den løst. Med fuld fokus på den stillede opgave.

Bredde

I min opgaveløsning kombinerer jeg faglig indsigt med erfaringer fra praktisk naturforvaltning og kommunikation.

Kreativitet

Hvis tingene kan løses bedre og mere effektivt på en ny måde, så gør jeg det.

Hvad jeg kan tilbyde

Naturregistrering

Naturkortlægning, forundersøgelser, overvågning af arter og naturtyper, registrering af beskyttede naturtyper (§3), NOVANA, vegetationsanalyser og effektmåling.

Naturforvaltning

Rådgivning inden for naturgenopretning, brug af græsning til naturforvaltning, tilskudsordninger, love og regler for dansk natur.

Naturplaner

Udarbejdelse af naturplaner for store og små naturområder med anbefalinger til genopretning, bevaring, fremtidig forvaltning og monitering.

Konsekvensvurderinger

Vurdering af projekters mulige påvirkning på beskyttet og/eller værdifuld natur.

Bynatur og haver

Rådgivning om hvordan man får mere natur og biodiversitet ind i byerne og haverne. Intet areal er for småt til at give naturglæde i dagligdagen.

Formidling

Jeg formidler min naturglæde og biologfaglige viden til store og små. Det kan være i form af guidede ture til naturområder, som gæstelærer på skoler, gymnasier og universiteter.

Projekter

Vilde haver

Haver med vild dansk natur

Naturlig dynamik

Effekten af blottet sandjord på vegetationssammensætning

Grønland

Vegetationsundersøgelser på Grønland for Aarhus Universitet

Beskyttede naturtyper

Registrering af beskyttede naturtyper (naturbeskyttelsesloven §3) for Holstebro Kommune.

Kontakt
Linn
Gormsvej 30
4000 Roskilde
+45 26 23 66 91
Louise Imer Nabe-Nielsen